THÔNG TIN BAN QUẢN LÝ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

I. Quá trình hình thành:

- Sau ngày 30/4/1975 Quận 8 thành lập Phòng Quản lý kiến trúc Quận 8, đến năm 1979 Ủy ban nhân dân Quận 8 thành lập Ban Xây dựng nhà đất công trình công cộng Quận 8. Đội Quản lý nhà trực thuộc Ban Xây dựng công trình công cộng. Năm 1989 Đội Quản lý nhà được đổi thành Xý nghiệp Quản lý và phát triển nhà Quận 8, đến năm 1992 thành lập Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà Quận 8, tháng 8/1998 Công ty Xây dựng và Dịch vụ nhà Quận 8 tiến hành cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần địa ốc Chợ Lớn, bộ phận Quản lý nhà được điều chuyển về Xí nghiệp Công trình đô thị Quận 8 đến năm 2000 được đổi tên thành Công ty Dịch vụ công ích Quận 8 nay là Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8.

II. Sơ đồ tổ chức:

III. Chức năng nhiệm vụ của Ban QLNSHNN:

Chức năng:

  • Ban Quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước có chức năng phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, tham mưu cho Giám đốc Công ty trong lĩnh vực quản lý, cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước có nguồn gốc tiếp quản, tiếp nhận theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Tổ chức ký hợp đồng cho thuê và thu tiền thuê nhà; Tham mưu cho Ban Giám đốc trình Sở Xây dựng bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở cho người đang thuê theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Tham mưu cho Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân Quận 8 và Ủy ban nhân dân Thành phố xét duyệt hồ sơ bán nhà theo giá thị trường hoặc giá bán theo cơ chế khác theo quy định.

Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, quản lý giữ hộ và khai thác toàn bộ nhà ở và nhà dùng sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu Nhà nước ( trừ nhà thuộc sở hữu Nhà nước được xây dựng mới) trên địa bàn Quận 8.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Quận 8 và Sở Xây dựng công tác bán nhà theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tham mưu công tác bán nhà theo cơ chế giá thị trường, bán theo giá đất hàng năm hoặc các giá bán theo cơ chế khác theo sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Tham mưu Ban Giám đốc xử lý các vấn đề có liên quan và tham mưu công tác thông tin, báo cáo cho các ngành chức năng và cấp trên theo quy định.


Lượt truy cập
webs counters
Quảng cáo