Xí nghiệp môi trường đô thị

1. Quá trình hình thành:

          Xí nghiệp Môi trường Đô thị là đơn vị trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8, được thành lập theo Quyết định số 90/QĐ-DVCI ngày 01 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 8.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

          Quét dọn vệ sinh đường phố trên địa bàn Quận 8; Thu gom rác hộ dân, ngoài hộ dân, các chợ, y tế …; thu – nộp các loại phí vệ sinh trong và ngoài Quyết định 88/2008; ký hợp đồng thu gom rác hộ dân, ngoài hộ dân, các chợ, y tế…, quét cát; Vớt rác trên và ven kênh, rạch và các công việc khác được Giám đốc Công ty phân công.

3. Sơ đồ tổ chức:

4. Địa chỉ liên hệ:

4.1. Văn Phòng Xí nghiệp Môi trường đô thị:

- Địa chỉ: 7-9 đường 1107 Phạm Thế Hiển Phường 5, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại : 08.38520231 – 08.38520232 – 08.38520233 - Fax: 08.38520229

4.2. Văn phòng Đội Vệ sinh 1:

- Địa chỉ: Đối diện số 11E Phạm Thế Hiển Phường 3, Quận 8, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ: 08.38.517.250

4.3. Văn phòng Đội Vệ sinh 2:

- Địa chỉ:Đối diện số 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM

- Điện thoại liên hệ:08.39.814.824

4.4. Văn phòng Đội Vệ sinh 3:

- Địa chỉ: Số 705 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.39.516.192

4.5. Văn phòng Đội Vệ sinh 4:

- Địa chỉ: Số 12 Bến Bình Đông, Phường 15, Quận 8, Tp.HCM

- Điện thoại:08.39.802.524

4.6. Văn phòng Đội Vệ sinh 5: Số 1724 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM


Lượt truy cập
webs counters
Quảng cáo