GIỚI THIỆU XÍ NGHIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

XÍ NGHIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Quá trình hình thành và phát triển

        Xí nghiệp Đầu tư xây dựng tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng và trang trí nội thất được thành lập theo Quyết định số 87/QĐ-DVCI ngày 01 tháng 6 năm 2013 của Giám đốc công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 8 tới ngày 23 tháng 3 năm 2015 thì đổi tên thành Xí nghiệp Đầu tư xây dựng theo Quyết định số 45/QĐ-DVCI.

Chức năng , nhiệm vụ

         Xí nghiệp Đầu tư Xây dựng là đơn vị sản xuất trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8 hoạt động với chức năng, nhiệm vụ sau:

  • Xây dựng các công trình dân dụng  và công nghệ ; công trình giao thông ; công trình thủy lợi ; công trình hạ tầng kỹ thuật ;
  • Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư ;
  • Xây dựng công trình cấp thoát nước ; quản lý hệ thống thoát nước ; duy tu bão dưỡng hệ thống cầu đường theo phân cấp.
  • Duy tu bảo dưỡng Điện chiếu sáng dân lập ;
  • Phát triển đầu tư xây dựng và các công việc khác được giám đốc công ty giao.

Sơ đồ tổ chức 

Thông tin trụ sở:

       Trụ sở chính: Số 7-9 Đường 1107 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8

       Trụ sở đội thoát nước: 1474 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8


Lượt truy cập
webs counters
Quảng cáo